Projekt „Tęczowy most”

Konferencja Pierwszych Dam

Z inicjatywy Pani Jolanty Kwaśniewskiej, we wrześniu 1999 roku z okazji 10 rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych “Konwencji o Prawach Dziecka” – dokumentu zawierającego postanowienia, których realizacja daje realną możliwość zapewnienia każdemu dziecku szczęśliwego dzieciństwa – została zorganizowana Konferencja Pierwszych Dam w Warszawie. Celem konferencji było utworzenie lobby na rzecz przestrzegania zapisów Konwencji o Prawach Dziecka. W spotkaniu wzięły udział: Królowa Belgii Paola, Królowa Hiszpanii Zofia, Królowa Jordanii Rania, Królowa Szwecji Sylvia, 12 małżonek prezydentów, a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych.

Tęczowy Most

Podczas obrad Konferencji oraz w dokumencie końcowym wskazano m.in. na nietolerancję jako przyczynę wielu nieszczęść, które najbardziej dotykają dzieci. Pani Jolanta Kwaśniewska podkreślała, że istnieje potrzeba tworzenia klimatu porozumienia i współpracy między ludźmi różnych narodów, kultur i wyznań zwłaszcza tam, gdzie żywe jest wspomnienie o konfliktach zbrojnych. Dlatego też, pobyt w tzw. “Szkole Tolerancji” miał stać się okazją dla dzieci z różnych krajów świata do poznania odmiennych kultur, do wzrastania w klimacie poszanowania odmiennych tradycji. Im większa bowiem będzie ich wiedza, tym mniejszy lęk przed odmiennością, tym większa szansa kształtowania ich tolerancyjnych postaw.Pani Jolanta Kwaśniewska planowała zorganizowanie pierwszej “Szkoły Tolerancji” w Sarajewie, ale ze względu na kwestie logistyczne postanowiono przenieść realizację tego projektu do Polski. Już w sierpniu 2000 r. do ośrodka harcerskiego Perkoz koło Olsztynka zaproszona została grupa nauczycieli z terenów byłej Jugosławii, która wraz z grupą polskich trenerów – psychologów, terapeutów i pedagogów wypracowała program przygotowujący przez rok szkolny 2000/2001 młodzież z b. Jugosławii do międzynarodowego obozu planowanego na lato 2001 r., który nazwano Tęczowy Most (Rainbow Bridge Project) z podtytułem Jedność w Różnorodności (Unity in Diversity). To spotkanie pozwoliło również na wytyczenie celu i metod pracy z młodzieżą.
Program Tęczowego Mostu, nie tylko merytoryczny, ale także zawierający wątki kulturalne oraz elementy łączące sport z zabawą, został opracowany przez zespół znanych polskich psychologów i pedagogów, którym pokierował Pan Wojciech Eichelberger.

Uczestnikami letniego obozu było 36 uczniów ze szkół średnich z Bośni i Hercegowiny oraz Jugosławii, do których dołączyła 34.osobowa międzynarodowa grupa młodzieży m.in. z krajów, z których Pierwsze Damy uczestniczyły w Konferencji “O uśmiech dziecka w nowym tysiącleciu”. Byli to młodzi ludzie z następujących krajów: Armenii, Belgii, Cypru, Hiszpanii, Izraela, Jordanii, Kirgistanu, Maroka, Mołdowy, Niemiec, Nigerii, Polski, Portugalii, Słowenii, Stanów Zjednoczonych. Szwecji i Wielkiej Brytanii. Razem w letnim obozie Tęczowy Most uczestniczyła 73-osobowa grupa młodzieży z całego świata w wieku od 15 do 17 lat.

Projekt Tęczowy Most wspierany był nie tylko przez małżonki prezydentów wielu krajów, ale aprobowany m.in. przez Kofi Annana, Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Javiera Solanę, Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Tadeusza Mazowieckiego, b. Specjalnego Sprawozdawcę Komitetu Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych w b. Jugosławii. Podczas obozu odbyło się spotkanie młodzieży z Shimonem Peresem, Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, oraz Paulo Coelho, znanym brazylijskim pisarzem i intelektualistą.


Obóz zorganizowany był w harcerskim Ośrodku Szkoleniowo-Wychowawczym Perkoz, malowniczo położonym w samym sercu Warmii. Otoczenie pięknych jezior i lasów sprzyjało uprawianiu sportów wodnych i uczestnictwu w warsztatach dziennikarskich, teatralnych, tanecznych oraz zajęciach z debat. Ponadto, codziennie prowadzone były zajęcia psychologiczne oraz dyskusje dotyczące zagadnień kulturowych i społecznych. Należy tu podkreślić, iż celem Projektu Jolanty Kwaśniewskiej było promowanie tolerancyjnych postaw poprzez lepsze poznanie się, wspólną zabawę i pracę. Znalezienie tego co łączy, a nie dzieli tę wielokulturową i wielonarodową grupę było podstawowym zadaniem Tęczowego Mostu.

Wesprzyj nas

Każda złotówka przekazana na konto naszej Fundacji, pomaga nam w realizacji rzeczy czasem niemożliwych.
Dołącz do grona wspierających nas w tym, w co wierzymy, co umiemy i co potrafimy.

Możesz nas wesprzeć jednorazowo lub wspierać regularnie co miesiąc, dzięki prostym płatnościom w portalu SiePomaga.pl.

Siepomaga

Dziękujemy również za wpłaty bezpośrednio na nasze konto bankowe:

Bank Handlowy I Oddział Warszawa

Przejdź na Siepomaga.pl