Motylkowe Szpitale

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej ,,Porozumienie Bez Barier’’ od początku swego istnienia stara się na żywo reagować na otaczającą rzeczywistość, dostosowując program swej działalności do aktualnych potrzeb społecznych. Wrażliwość Fundatorki na problemy dotykające polskie społeczeństwo sprawia, że do grupy stałych, od dawna istniejących programów wciąż dołączają nowe. Podczas licznych wizyt Fundatorki w zagranicznych szpitalach, hospicjach i dziecięcych ośrodkach zdrowia Pani Prezydentowa miała możliwość zapoznania się z warunkami życia hospitalizowanych tam dzieci, których pełne ciepła, koloru i przyjaznej atmosfery otoczenie bardzo przypominało namiastkę domu. Tak rodził się program “Motylkowe szpitale”.

Ideą powstania programu ,,Motylkowe Szpitale’’ było uświadomienie nam dorosłym istnienia w dziecięcych myślach nieprzyjemnych skojarzeń związanych z białym kolorem, który w umysłach dzieci automatycznie łączy się z bólem, cierpieniem i chorobą. Fundacja pragnęła aby w miarę możliwości likwidować opory najmłodszych i sprawiać aby choć trochę polubili oni miejsca, w których często spędzają tygodnie, miesiące a nawet lata swojego dzieciństwa. Wprowadzaniu do szpitali dziecięcych elementów tęczowo-barwnego, baśniowego świata przyświecało hasło: ,,Farba kolorowa nie jest droższa od białej’’. 
My wiemy, że od tego w jakiej kondycji psychicznej jest dziecko zależy w dużej mierze powodzenie leczenia. Wiemy również jak niewiele potrzeba, aby wywołać uśmiech na twarzy dziecka, aby zająć jego uwagę czymś przyjemnym wtedy, gdy cierpi i jest smutne.

Program był realizowany do 2016 roku. ,,Motylkowe Szpitale dla Dzieci’’ istnieją dzięki hojności naszych darczyńców (firm, instytucji, osób prywatnych) oraz determinacji grupy ludzi skupionych wokół tego zagadnienia – plastyków, pielęgniarek, rodziców. Dzięki temu wsparciu udało się nam pomalować ponad 600 placówek.